Gói cước 4G

Gói cước 4G

GÓI CƯỚC 4G

Viettel Telecom xin trân trọng giới thiệu các gói cước 4G hiện nay đang được thông dụng nhất và đăng ký nhiều nhất của Viettel.

Cannot find required Table
Cannot find required Table

SOẠN: MIMAX4G 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G40 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G70 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G90 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G125 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G200 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4GYT30 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4GFB30 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: B100K 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: B150K 0979380340 Gửi 9123