B150K

B150K

Giới thiệu

Là gói cước 4G không giới hạn lưu lượng dùng cho TB trả trước, trả sau đang sử dụng sim 4G và máy 4G.

Với 150.000đ Quý khách sẽ có 1,5GB lưu lượng tốc độ cao + 500 PHÚT GỌI NỘI MẠNG + 500SMS NỘI MẠNG, chu kỳ sử dụng trong 30 ngày (với thuê bao trả trước) và theo chu kỳ tháng (với thuê bao trả sau).

Khi hết lưu lượng tốc độ cao sẽ chuyển sang tốc độ thông thường không tính phí.

1.5GB + 600MB 500SMS

lưu lượng

150.000

đồng / 30 ngày

Đăng ký bằng SMS:
Soạn: B150K 0979380340 Gửi 9123

Là gói cước 4G không giới hạn lưu lượng dùng cho TB trả trước, trả sau đang sử dụng sim 4G và máy 4G.

Với 150.000đ Quý khách sẽ có 1,5GB lưu lượng tốc độ cao + 500 PHÚT GỌI NỘI MẠNG + 500SMS NỘI MẠNG, chu kỳ sử dụng trong 30 ngày (với thuê bao trả trước) và theo chu kỳ tháng (với thuê bao trả sau).

Khi hết lưu lượng tốc độ cao sẽ chuyển sang tốc độ thông thường không tính phí.

Với 150.000đ Quý khách sẽ có  lưu lượng tốc độ cao 1.5GB + 500 PHÚT GỌI NỘI MẠNG + 500SMS NỘI MẠNG, chu kỳ sử dụng trong 30 ngày (với thuê bao trả trước) và theo chu kỳ tháng (với thuê bao trả sau).

Hết lưu lượng tốc độ cao sẽ chuyển sang tốc độ thông thường không tính phí

– Hủy gói cước: soạn HUY B150K gửi 191
– Cú pháp kiểm tra lưu lượng: KTTK gửi 191

– Với thuê bao di động trả trước: Chu kỳ sử dụng 30 ngày kể từ ngày đăng ký; gói cước tự động gia hạn sau mỗi 30 ngày.
– Với thuê bao di động trả sau: chu kỳ tháng, gói cước tự động gia hạn vào ngày 1 hàng tháng.
+ Tháng đầu tiên đăng ký
* Nếu KH đăng ký gói từ ngày 1- ngày 20 hàng tháng: KH trả 100% phí gói và sử dụng 100% lưu lượng của gói.
* Nếu KH đăng ký gói từ ngày 21 đến ngày cuối tháng: Khách hàng trả 50% phí gói và sử dụng 50% lưu lượng của gói.
+ Từ ngày 1 tháng tiếp theo, gia hạn theo chính sách gói cước.

Các gói cước được đăng ký nhiều nhất

SOẠN: MIMAX4G 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G40 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G70 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G90 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G125 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G200 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4GYT30 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4GFB30 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: B100K 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: B150K 0979380340 Gửi 9123