4GYT30

4GYT30

Giới thiệu

Là gói cước hỗ trợ khách hàng các tính năng xem/ chia sẻ/ download/ upload phim hoặc clip với tốc độ cao trên trang web/ứng dụng YouTube.com.

Với 100.000đ Quý khách sẽ có 30GB truy cập Youtube (đối với thuê bao trả trước), hoặc truy cập Youtube thoải mái, không giới hạn dung lượng truy cập (đối với thuê bao trả sau).

Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ.

Thời hạn sử dụng: Hết 24h ngày thứ 30 ngày tính từ thời điểm đăng ký.

30GB

lưu lượng

100.000

đồng / 30 ngày

Đăng ký bằng SMS:
Soạn: 4GYT30 0979380340 Gửi 9123

Là gói cước hỗ trợ khách hàng các tính năng xem/ chia sẻ/ download/ upload phim hoặc clip với tốc độ cao trên trang web/ứng dụng YouTube.com.

Với 100.000đ Quý khách sẽ có 30GB truy cập Youtube (đối với thuê bao trả trước), hoặc truy cập Youtube thoải mái, không giới hạn dung lượng truy cập (đối với thuê bao trả sau).

Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ.

Thời hạn sử dụng: Hết 24h ngày thứ 30 ngày tính từ thời điểm đăng ký.

Với 100.000đ Quý khách sẽ được có 30GB truy cập Youtube (đối với thuê bao trả trước), hoặc truy cập Youtube thoải mái, không giới hạn dung lượng truy cập (đối với thuê bao trả sau).

– Hủy gói cước: soạn HUY 4GYT/YT gửi 191

– Xác nhận hủy: soạn Y gửi 191.

– Kiểm tra lưu lượng còn lại (chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước): soạn KTTK gửi 191

 Thời hạn sử dụng: Hết 24h ngày thứ 30 ngày tính từ thời điểm đăng ký.

– Lưu lượng sử dụng: Khi sử dụng hết lưu lượng của từng gói, Khách hàng vẫn có thể sử dụng được dịch vụ. Cước phí tính theo gói cước data Khách hàng đang sử dụng.

– Tính năng gia hạn: Sau khi hệ thống gia hạn thì lưu lượng sử dụng còn lại của chu kỳ trước sẽ không được bảo lưu.

– Quy định khác:

+ Khách hàng đăng ký và hủy gói FB/YT ngày, tuần, tháng nhiều lần trong một chu kỳ thì hệ thống sẽ tính cước của tất các các lần đăng ký.
+ Khách hàng đăng ký và hủy cùng một gói cước nhiều lần trong một chu kỳ thì hệ thống tính cước tất cả các lần đăng ký.
+ Khách hàng sử dụng gói Opera Mini sẽ không đăng ký và sử dụng được đồng thời với gói cước 4G FACEBOOK, 4G YOUTUBE.
+ Khách hàng đã đăng ký gói Youtube 4G/Facebook 4G muốn đăng ký gói Youtube 3G/Facebook 3G thì phải hủy gói hiện tại mới đăng ký được gói mới. Hệ thống sẽ tính cước phí của tất cả các lần đăng ký.

–  Lưu ý về điều kiện sử dụng: Khách hàng sử dụng sim 4G nhưng không đăng ký gói 4G thì vẫn đăng ký được gói Youtube bình thường. Hệ thống sẽ chuyển về gói mặc định MIMD để Khách hàng sử dụng.

Các gói cước được đăng ký nhiều nhất

SOẠN: MIMAX4G 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G40 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G70 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G90 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G125 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G200 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4GYT30 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4GFB30 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: B100K 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: B150K 0979380340 Gửi 9123