Home

Home

GÓI CƯỚC 4G

Viettel Telecom xin trân trọng giới thiệu các gói cước 4G hiện nay đang được thông dụng nhất và đăng ký nhiều nhất của Viettel.

MIMAX4G - 90K

Dung lượng: 3GB

Thời hạn: 30 Ngày

Miễn phí cước vượt gói

MIMAX4G 0979380340
Gửi 9123

ƯU ĐÃI CAO

4G40 - 40K

Dung lượng: 1GB

Thời hạn: 30 Ngày


4G40 0979380340 
Gửi 9123

ƯU ĐÃI CAO

4G70 - 70K

Dung lượng: 2GB

Thời hạn: 30 Ngày


4G70 0979380340 
Gửi 9123

4G90 - 90K

Dung lượng: 3GB

Thời hạn: 30 Ngày


4G90 0979380340 
Gửi 9123

4G125 - 125K

Dung lượng: 5GB

Thời hạn: 30 Ngày


MIMAX4G 0979380340 
Gửi 9123


4G200 - 200K

Dung lượng: 10GB

Thời hạn: 30 Ngày

Miễn phí cước vượt gói

4G200 0979380340
Gửi 9123

4GYT30 - 100K

Dung lượng: 30GB

Thời hạn: 30 Ngày


4GYT30 0979380340 
Gửi 9123

ƯU ĐÃI CAO

4GFB30 - 30K

Dung lượng: 20GB

Thời hạn: 30 Ngày


4GFB30 0979380340 
Gửi 9123

B100K - 100K

600MB+500 PHÚT

Thời hạn: 30 Ngày

Miễn phí cước vượt gói

B100K 0979380340 
Gửi 9123

B150K - 150K

1,5GB+500PHÚT+500SMS

Thời hạn: 30 Ngày

Miễn phí cước vượt gói

B150K 0979380340 
Gửi 9123

ƯU ĐÃI CAO

SOẠN: MIMAX4G 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G40 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G70 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G90 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G125 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4G200 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4GYT30 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: 4GFB30 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: B100K 0979380340 Gửi 9123

SOẠN: B150K 0979380340 Gửi 9123